Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Organizacje pozarządowe

   Portal Organizacji Pozarządowych

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2014 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 
 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Chopina 2B realizuje Zadanie Publiczne z Zakresu: Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, pod nazwą "BIEG INTEGRACYJNY".
 
 
 
 
 
 
Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2013r.
 

Wykaz organizacji pozarządowych i pożytku publicznego działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

 

Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 16.04.2012 w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.

 

Komunikat Pani Tamary Borkowskiej - Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie konsultacji Programu Współpracy - komunikat z 14 maja 2012r.

Jaki program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok?

 

Ankieta - jaki program współpracy na 2013 rok?

 

Formularz propozycji składanych do projektu

 

Komunikat Pani Tamary Borkowskiej - Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie konsultacji projektu - komunikat z 1 sierpnia 2012 r.

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

 

 

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

 

Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

 

Tydzień poradniczy - zakładanie organizacji

 

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.

 

Formularz zgłaszania opinii

 

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie