Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Symbole Miasta

Herb Miasta Ostrów Mazowiecka

Kwestię Herbu Miasta Ostrów Mazowiecka reguluje par.1 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr VIII/40/99 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 1999r (ze zmianami Uchwała Nr XXXV/204/2002) w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 52 poz. 1987) o brzmieniu:

  1. Herbem miasta jest złota ostrzew z czterema sękami bocznymi z każdej strony; na zielonym polu; od prawej, od góry złoty półksiężyc i symetrycznie: gwiazda sześciopromienna, umieszczone na tarczy heraldycznej późnogotyckiej, utrwalony w załączniku nr 2 do statutu; a barwami miasta kolor żółty i zielony.
  2. Herb miasta jako symbol tożsamości i samorządności mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej umieszcza się na budynkach będących siedzibą samorządowych organów miasta, na siedzibach miejskich jednostek organizacyjnych i na fladze miasta.
  3. Umieszczenie herbu miasta w innych miejscach np. na innych budynkach lub elementach takich, jak: proporczyki, foldery, znaczki, emblematy itp. wymaga zgody Rady Miasta.
  4. Herb miasta Ostrowi Mazowieckiej może być umieszczony jedynie w warunkach zapewniających mu należytą część i szacunek.

Flaga Miasta Ostrów Mazowiecka

Podobnie problem Flagi Miasta Ostrów Mazowiecka uregulowany został w par. 1 ust. 5a załącznika do Uchwały Nr VIII/40/99 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 1999r (ze zmianami Uchwała Nr XXXV/204/2002) w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 52 poz. 1987) o brzmieniu:

  1. Flagą miasta Ostrowi Mazowieckiej jest:
    • do wywieszenia poziomego: prostokątny (obustronny) płat żółtej tkaniny o proporcjach: 8 jednostek długości, do 5 jednostek szerokości, umieszczony na drzewcu; a na obydwu krótszych bokach flagi (1/10 szerokości flagi) umieszczone są na obrzeżach pasy barwy zielonej; utrwalony w załączniku 2a do statutu Miasta.
    • do zawieszenia w układzie pionowym: prostokątny (obustronny) płat żółtej tkaniny, o proporcjach: 3 jednostki długości do 1 jednostki szerokości; a na dłuższych bokach flagi (1/10 szerokości flagi) umieszcza się na obrzeżach pasy barwy zielonej; utrwalony w załączniku 2b do Statutu Miasta.
  2. Elementem flagi miasta jest herb miasta, o którym mowa w par. 1 ust. 5 i 5a. W przypadku wywieszenia poziomego flagi, wysokość tarczy herbowej stanowi 6/10 szerokości flagi, z zastrzeżeniem, że winien on być umieszczony na wysokości 1/2 flagi licząc od dolnej jej krawędzi. Natomiast, w przypadku flagi w układzie pionowym, wysokość tarczy herbowej stanowi 1/5 wysokości flagi i jest umieszczona na wysokości 2/3 licząc od dolnej krawędzi flagi.flaga do wywieszenia poziomegoflaga do zawieszenia w układzie pionowym