Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Honorowi Obywatele Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Zgodnie z przepisami honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka nadawane jest uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Dotychczas honorowymi obywatelami miasta zostali:

Giacomo Rota Mario Imi ks. prałat
Józef Obrębski
prof. dr hab.
Adam Czesław Dobroński
prof. dr hab.
Andrzej Szujecki
prof. dr hab. n. med.
Jan Dzieniszewski
prof. dr med. Andrzej Śliwowski