Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Oświata

Ostrów Mazowiecka to miasto ludzi młodych. Wchodząc w XXI wiek stawiają oni na solidne i gruntowne wykształcenie. Władze samorządowe przeznaczają znaczne środki na rozbudowę i unowocześnianie bazy oświatowej. Dzisiaj w mieście działają trzy nowoczesne przedszkola, cztery szkoły podstawowe, cztery gimnazja, szkoła specjalna i muzyczna. Edukację na poziomie ponadgimnazjalnym zapewniają dwa Zespoły Szkół oraz legitymujące się stuletnią tradycją Liceum Ogólnokształcące. Mają tu również swoją siedzibę: Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrowi Mazowieckiej).

 Przedszkola

 • Miejskie Przedszkole nr 1,  ul. Batorego, tel. 29 745 35 51
    dyrektor Małgorzata Zalewska
 • Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Zwycięstwa, tel. 29 746 20 56
  dyrektor Wanda Zaręba
 • Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Armii Krajowej, tel. 29 746 23 01
  dyrektor Małgorzata Gołaszewska

Szkoły podstawowe i gimnazja

 Szkoły ponadpodstawowe

  Szkoły wyższe

  Szkoła Muzyczna

 • Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Rubinkowskiego 8, tel. 501 52 53 42
  dyrektor Jolanta Swaczyna


Instytucje działające na rzecz oświaty

 • Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. 3 Maja 66
  tel. 29 679 54 58
  dyrektor Sławomir Przeździecki
 • Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna, ul. Rubinkowskiego 15,
  tel. 29 745 34 76
  dyrektor Krystyna Skibicka
 • Powiatowy Zespół ds. Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. 3 Maja 51,
  tel. 29 645 71 33
  dyrektor Tadeusz Staniaszek