Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zasław

3 czerwca 2011 r. podczas odbywającej się w ramach IX Dni Ostrowi, uroczystej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Młodzieżowej Rady Miasta i Powiatu, podpisany został Protokół o zamiarach rozpoczęcia współpracy między miastem Zasław (Ukraina) a miastem Ostrów Mazowiecka (Rzeczpospolita Polska). Podpisy na protokole złożyli: głowa miasta Zasław Walentyn Pankowski oraz burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Władysław Krzyżanowski.
 

Zawarcie umowy daje początek do współpracy w sferze kultury, edukacji, turystyki, sportu, rekreacji, gospodarki, promocji obu miast oraz w innych dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania społeczności lokalnych, w ramach ich wzajemnych uzgodnień.

 

Zasław to jedno z najstarszych miast na Wołyniu, leżące w obwodzie chmielnickim, gdzie łączą się ze sobą trzy rzeki Horyń, Ponora i Soszeń. Chociaż znane było jeszcze za czasów Rusi Kijowskiej, to pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1390 roku. Status miasta otrzymał w 1583 roku, kiedy połączone zostały ze sobą Stare i Nowe Miasto, Stary i Nowy Zasław. Obecnie zamieszkuje go ok. 20 tys. mieszkańców i jest prężnie rozwijającym się centrum powiatu zasławskiego.
  

Historia naszych kontaktów:

Koncertowali i zwiedzali

Ostrowska delegacja na Dniach Miasta Zasławia

IX Dni Ostrowi Mazowieckiej

Międzynarodowe delegacje w ostrowskim ratuszu