Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

dla  rozwoju Mazowsza

  

Miasto Ostrów Mazowiecka
w ramach RPO WM 2007 - 2013 realizuje projekt pn:

„Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej”


Priorytet V „ Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu:                  3 998
888,99 zł
Wartość dofinansowania:      1 660 604,88 zł

Opis projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 Ogródek Jordanowski

Ogródek Jordanowski

Ogródek Jordanowski

Ogródek Jordanowski - powalone wichurą drzewo

Ogródek Jordanowski - skatepark

Ogródek Jordanowski - zamek dla dzieci

Ogródek Jordanowski - zamek dla dzieci

Ogródek Jordanowski

 www.jordanek.ostrowmaz.net

dla  rozwoju Mazowsza

 

 

Miasto Ostrów Mazowiecka
w ramach RPO WM 2007 - 2013 realizuje projekt pn:

„Budowa Ronda Warszawska- Różańska, wykonanie przebicie do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej”


Priorytet III „ Regionalny system transportowy”
Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu:                  5 292 657,54 zł
Wartość dofinansowania:      4 494 722,26 zł

Opis projektu:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.