Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prof. dr med. Andrzej Śliwowski

Otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą RM
z dnia 22.11.2011 r. 

 

Prof. dr med. Andrzej Śliwowski - internista, od 1992 do 2002 roku kierownik Kliniki Medycyny Rodzinnej CMKP. Od 1973 r. ordynator oddziału chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala im. W. Orłowskiego w Warszawie (ul. Czerniakowska) i równocześnie konsultant wojewódzki ds. chorób wewnętrznych ówczesnego województwa warszawskiego, którą to funkcję pełnił przez kilkadziesiąt lat. Prowadził unikalną dydaktykę. Na prowadzone pod jego kierownictwem kursy i szkolenia w ramach specjalizacji gromadzili się lekarze z całego kraju. Unikalne także były wydawnictwa pod jego kierownictwem (dla tych szkoleń i kursów). Położył ogromne zasługi dla Ziemi Ostrowskiej. Pod jego nadzorem bądź bezpośrednim kierownictwem uzyskiwało specjalizację większość lekarzy naszego miasta i powiatu. Prawie wszyscy lekarze medycyny rodzinnej z naszego miasta i powiatu uzyskali specjalizację w tej dziedzinie pod jego kierownictwem odbywając wcześniej w jego Klinice kursy i szkolenia.

Przez wiele kadencji członek Rady Społecznej tutejszego szpitala. W kierowanym przez jego oddziale, a później Klinice wielu pacjentów naszego miasta i powiatu uzyskiwało tam wysokospecjalistyczną terapię. I wielu pacjentów dosłownie było uratowanych.
Na przełomie wieków prowadził systematyczne szkolenia w tutejszym szpitalu, czego owocem było wydawnictwo książkowe – równie unikalna sprawa. W dowód zasług dla tutejszej ochrony zdrowia nadano jego imieniem nowo wzniesioną salę wykładową w szpitalu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku otrzymał medal "Zasłużony dla Szpitala w Ostrołęce”.

 

Laudację dla Honorowego Obywatela Miasta Ostrów Mazowiecka Pana prof. dr. med. Andrzeja Śliwowskiego wygłosił Pan Władysław Krzyżanowski Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Szanowni Państwo,
Wielce Szanowny Panie Profesorze!


Nie ukrywam, że jest to dla mnie wielki zaszczyt i honor i jednocześnie staję tutaj z wielką tremą. Pan prof. Andrzej Śliwowski ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1954 r. i jeszcze w toku studiów, wobec szczególnych osiągnięć, został asystentem w Klinice Chorób Wewnętrznych kierowanej wówczas przez wybitnego lekarza, wybitnego humanistę Pana prof. Biernackiego, którą to kliniką następnie kierował Pan prof. Tadeusz Orłowski, także wybitny internista - syn legendy polskiej medycyny prof. Witolda Orłowskiego. Prof. Śliwowski bardzo dużo publikował w czasie pracy w klinice. W najważniejszym czasopiśmie - miesięczniku internistów Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej. Te publikacje dla nas lekarzy w terenie były podstawowym źródłem najnowocześniejszej wiedzy medycznej. To było jedyne miejsce komunikowania się z wiedzą, którą tak wybitni lekarze podejmowali za granicą i przekazywali nam tutaj w Ojczyźnie. W 1972 roku obejmuje stanowisko ordynatora w Szpitalu Wojewódzkim na ul. Czerniakowskiej. Natychmiast włącza się w wir dydaktyki, ale już teraz podyplomowej, przedtem była to dydaktyka studentów. Zostaje w międzyczasie konsultantem wojewódzkim, co poszerza możliwości organizacyjne. W dydaktyce podyplomowej Pan Profesor poświęca ok. 58 lat swojej pracy zawodowej, swojego życia. Przez ponad 30 lat raz w miesiącu prowadzi wielogodzinne sesje dydaktyczne, każdorazowo dla około 130 lekarzy, organizuje także sesje wyjazdowe, co najmniej 6 razy w roku, przede wszystkim w województwie mazowieckim, ale i w całym kraju. Na uczestniczenie przez organizowane przez Pana Profesora kursy, szkolenia i sesje zabiegają i uczestniczą lekarze z całego kraju. Z gronem asystentów sprawował funkcję tzw. nadzoru specjalistycznego w zakresie chorób wewnętrznych, przez kilka lat - pomiędzy 1972, a 1975 r. woj. warszawskiego, a następnie dla woj. ciechanowskiego, ostrołęckiego i siedleckiego, tworzące tzw. Region Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W latach 70-tych i 80-tych redagował wydawnictwo pt. „Problemy diagnostyki i terapii”. Miało ono ogromne znaczenie dydaktyczne dla ówczesnego kształcenia, dla kształcących się w internie lekarzy. Ukazało się łącznie ponad 50 tomów tego wydawnictwa o łącznej liczbie około 20 tys. stron. W swej pracy dydaktycznej współpracował z około 165 autorami, w tym z 60 profesorami i docentami medycyny. Stworzył Ośrodek Medycyny Rodzinnej od początku istnienia specjalizacji medycyny rodzinnej. Był to pierwszy, bądź jeden z pierwszych ośrodków w kraju. Pod bezpośrednim kierownictwem Pana Profesora uzyskała specjalizację z medycyny rodzinnej największa liczba lekarzy w Polsce tj. około 700, a w zakresie specjalizacji internistycznej Pan Profesor był kierownikiem dla 570 lekarzy, którzy tą specjalizację uzyskali. Szczególnie wybitne zasługi w kształceniu podyplomowym dotyczyły także powiatu ostrowskiego. Prawie wszyscy lekarze w powiecie ostrowskim przez kilkadziesiąt lat uzyskali specjalizację dzięki stałemu i skutecznemu kształceniu Pana Profesora Śliwowskiego. Szkolił także lekarzy z innych dyscyplin medycznych. Przez kilkanaście lat organizował sesje wyjazdowe w Ostrowi Mazowieckiej, w których uczestniczyli lekarze z województwa ostrołęckiego, łomżyńskiego i siedleckiego. W latach 1997-2002 przybrały one kształt comiesięcznych sesji. Z tych sesji powstało wydawnictwo unikalne w skali kraju i było ono rozprowadzane na szkoleniach w całym kraju. Swój autorytet angażował również w pracę społeczną. Pracował w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki temu Rada Społeczna wspierała i oddziaływała na szczególny rozwój szpitala, który według opinii nadzoru specjalistycznego swym poziomem świadczonych usług wyraźnie przekraczał wówczas rangę szpitala powiatowego. To szczególne zaangażowanie Pana Profesora dotyczyło, jak już wspominałem, wielu lat działalności. Był zaangażowany w bezpośrednią opiekę pacjentów powiatu ostrowskiego. Bezinteresownie w szpitalu w Ostrowi udzielał konsultacji trudnych i skomplikowanych przypadków chorobowych. W ten sposób umożliwiał w szpitalu powiatowym udzielanie świadczeń szybko i na najwyższym poziomie. Również z racji pełnionych funkcji ordynatora, a później kierownika kliniki i konsultanta wojewódzkiego. Wspierał nas codziennie niezależnie od pory dnia czy nocy swą pomocą i przyjęciem niezwłocznie pacjenta, zawsze kiedy o to się zwróciliśmy. W wielu kierunkach swojej działalności ma wybitne zasługi dla społeczności lokalnej .W uznaniu zasług również dzięki współpracy z prof. Dzieniszewskim sala wykładowa w nowej części szpitala została nazwana imieniem prof. Śliwowskiego. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Gloria Medicinae. Położył ogromny wkład w dobro tej naszej ostrowskiej małej ojczyzny.
Dziękuję bardzo.