Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prof. dr. hab. n. med. Jan Dzieniszewski

Otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą RM
z dnia 22.11.2011 r.  

Prof. dr. hab. n. med. Jan Dzieniszewski urodził się 9 czerwca 1934 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Jego rodzina – tak ze strony ojca jak i matki – co najmniej od 200 lat zamieszkuje w Ostrowi. Ojciec – Antoni, organizator spółdzielczości na terenie Ziemi Ostrowskiej, matka – Czesława z Pęzińskich. W latach wczesnego dzieciństwa (1934-1939) mieszkał wraz z rodzicami w Różanie, gdzie ojciec prowadził sklep spółdzielczy na terenie jednostki wojskowej. Po wybuchu wojny (ojciec został powołany do wojska i uczestniczył w kampanii wrześniowej) wraz z matką wraca do Ostrowi.
W latach 1941-1946 uczęszcza do Szkoły Powszechnej przy ul. Małkińskiej, a następnie w roku szkolnym 1946/47 do klasy wstępnej Gimnazjum w Ostrowi. W roku następnym zostaje przyjęty (po reformie systemu nauczania i utworzeniu tzw. 11-latki) do 8 klasy liceum ostrowskiego. Maturę zdał w 1952 r. z wyróżnieniem i został przyjęty bez egzaminów wstępnych na studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1952-58 studiuje na Wydziale Lekarskim tej uczelni. W 1958 r. rozpoczyna pracę lekarską i dydaktyczno-naukową jako asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie zdobywa specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i w 1964 r. otrzymuje stopień doktora nauk medycznych.
W latach 1970-80 jest adiunktem, a następnie docentem w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W roku 1968 i 1975 odbył roczne pobyty naukowe we Francji (Institute Nationale de la Recherche Medicale, Marsylia). W 1974 r. uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1984 r. nadany przez Radę Państwa tytuł profesora. W latach 1970-80 pełnił funkcję dziekana Studium Medycyny Klinicznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 1980 r. jest kierownikiem Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. W latach 1970-98 był wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, a od 1980 r. członkiem i wielokrotnie wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jest również członkiem zagranicznym Francuskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Osobisty lekarz Prymasów Polski: księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i księdza kardynała Józefa Glempa. Pod jego kierownictwem wielu lekarzy uzyskało specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych.
Głównym obszarem działalności naukowej jest patofizjologia i klinika chorób trzustki, zakażenie Helicobacter pylori i leczenie żywieniowe. Jest autorem lub współautorem 265 publikacji naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem 11 monografii dotyczących gastroenterologii i żywienia. Od roku 1975 do 1985 redaktor naczelny czasopisma "Wiadomości Lekarskie". Członek Komitetu Żywienia Człowieka i Komitetu Patofizjologii PAN oraz członek zwyczajny V Wydziału Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej, Medalem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 2000 nagroda Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Znajomość języków: angielski, francuski.
Aktywnie uczestniczy w różnych działaniach na rzecz Ziemi Ostrowskiej. Był członkiem Rady Społecznej Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. W dowód zasług dla tutejszej ochrony zdrowia nadano jego imieniem Oddział Chorób Wewnętrznych w ostrowskim szpitalu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 

Laudację dla Honorowego Obywatela Miasta Ostrów Mazowiecka Pana prof. dr. hab. n. med. Jana Dzieniszewskiego Zastępcy Kierownika Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie wygłosił Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz Kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie


Wielce Szanowny Panie Burmistrzu,
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Szanowni Państwo.


Czuję się bardzo wyróżniony i zaszczycony, że mogę przedstawić laudację Pana Profesora Dzieniszewskiego, który jest moim wspaniałym, znakomitym nauczycielem, zresztą jest wspaniałym znakomitym nauczycielem wielu lekarzy w Polsce w dziedzinie medycyny – gastroenterologii, Jest również lekarzem cieszącym się ogromną wdzięcznością wyleczonych i będących pod stałą opieką Profesora - za serce, za oddanie, za profesjonalizm. Jestem również sfrustrowany, że z tak pięknego, bogatego życiorysu Pana Profesora przedstawię Państwu pewne wybrane najważniejsze momenty z tego wspaniałego życia.
Prof. dr. hab. n. med. Jan Dzieniszewski urodził się 9 czerwca 1934 r. w Ostrowi Mazowieckiej w nieistniejącym już dzisiaj domu przy ulicy Kościuszki, róg szkolnej (obecnie Warchalskiego). Jego rodzina od ponad 200 lat zamieszkuje w Ostrowi. Ojciec – Antoni, organizator spółdzielczości na terenie Ziemi Ostrowskiej, matka – Czesława z Pęzińskich, pochodzi z rodziny co najmniej od 2 wielu wieków zamieszkującej w Ostrowi.
W latach wczesnego dzieciństwa, do 1939 roku mieszkał wraz z rodzicami w Różanie, gdzie Jego ojciec prowadził sklep spółdzielczy na terenie jednostki wojskowej. Po wybuchu wojny, kiedy ojciec został powołany do wojska i uczestniczył w kampanii wrześniowej, wraz z matką wraca do Ostrowi.
W latach 1941-1946 uczęszcza do Szkoły Powszechnej przy ul. Małkińskiej, a następnie do klasy wstępnej Gimnazjum w Ostrowi. W 1948 roku, po reformie systemu nauczania i utworzeniu tzw. 11-latki, zostaje przyjęty do 8 klasy Liceum ostrowskiego. Maturę zdał w 1952 r. z wyróżnieniem i został przyjęty bez egzaminu wstępnego na studia w Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1970-80 jest adiunktem, a następnie docentem w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
W roku 1968 i 1975 odbył roczne pobyty naukowe we Francji w Institute Nationale de la Recherche Medicale w Marsylii, pod kierunkiem prof. Henri Sarlesa, światowej sławy uczonego zajmującego się chorobami trzustki.
W 1974 r. uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego i w tym samym roku specjalizację w zakresie gastroenterologii, a w 1984 r. nadany przez Radę Państwa tytuł profesora.
Do 1980 roku pracuje nadal w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego pełniąc przez blisko 20 lat funkcję Kierownika (dziekana) Studium Medycyny Klinicznej i organizując w skali ogólnopolskiej kształcenie podyplomowe lekarzy w dziedzinach niezabiegowych medycyny klinicznej.
Od września 1980 roku obejmuje samodzielne stanowisko Kierownika Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia z siedzibą w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, która prowadzi do odejścia na emeryturę w roku 2004. Pod jego kierunkiem, w tym okresie, wielu lekarzy uzyskało specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego.
Od trzech kadencji jest przewodniczącym Rady naukowej i Komisji Bioetyki w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.
W latach 1970-1998 był wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, a od 1980 r. członkiem i wielokrotnie wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jest Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego. Jest Członkiem Zagranicznym Francuskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Członek Zwyczajny V Wydziału Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i w latach 1985 – 2011 członek Komitetu Żywienia Człowieka i Komitetu Patofizjologii Polskiej akademii Nauk.
W latach 1988-1992 został powołany na Specjalistę Krajowego w zakresie chorób wewnętrznych oraz w latach 1999-2003 na specjalistę regionalnego w zakresie gastroenterologii dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Głównym obszarem działalności naukowej prof. Jana Dzieniszewskiego jest patofizjologia i klinika chorób trzustki, zakażenie Helicobacter pylori i leczenie żywieniowe. W 1974 r. jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził do diagnostyki metody endoskopowego badania dróg żółciowych i trzustki.
Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem 21 opracowań monograficznych dotyczących gastroenterologii i żywienia. Jest członkiem rad naukowych wielu czasopism medycznych, a w latach 1975-1985 był redaktorem naczelnym czasopisma "Wiadomości Lekarskie".
W latach 1975-1982 był lekarzem osobistym jego Eminencji Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i od 1982 roku do chwili obecnej jest lekarzem osobistym jego Eminencji Ks. Prymasa Józefa Glempa.
Odznaczony m.in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Kościoła w Polsce” Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej”, wieloma nagrodami i wyróżnieniami instytucji resortowymi, w tym nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce.
Chociaż prof. Jan Dzieniszewski od 1952 roku nie mieszka na stałe w Ostrowi Mazowieckiej, to aktywnie uczestniczy w różnych działaniach na rzecz społeczności Ziemi Ostrowskiej.
Jest członkiem, a w okresie 1 kadencji był wiceprzewodniczącym Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach Koła Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej. Był inicjatorem i redaktorem 2 monografii i albumu o Liceum ostrowskim. Od 1995 r. był członkiem, a w latach 2002-2010 przewodniczył Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Od wielu lat na prośbę ordynatorów oddziałów chorób wewnętrznych i chirurgii konsultuje chorych, a Klinika wspomaga szpital poprzez wykonywanie specjalistycznych zabiegów i przyjmowanie niektórych chorych wymagających specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Od wielu lat współuczestniczy w prowadzeniu kształcenia podyplomowego w Szpitalu Ostrowskim, poprzez okresowe wykłady z zakresu gastroenterologii i żywienia. W dowód zasług prof. Jan Dzieniszewski dla ochrony zdrowia w Powiecie ostrowskim, nazwano Jego imieniem Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Szanowny Panie Profesorze,
pozwoliłem sobie przedstawić najważniejsze wspaniałe fakty związane z Pana życiem, pracą dla już wielu pokoleń lekarzy, jak i właśnie dla Państwa miasta i regionu.
Serdecznie gratuluję.