Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Staw Miejski

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa przebudowany został staw miejski sąsiadujący bezpośrednio z terenem Centrum.

Stary staw miejski oraz otaczający go park zostały urządzone w tym miejscu jeszcze w latach siedemdziesiątych XIX wieku przez ówczesnego naczelnika powiatu ostrowskiego Ignatija Łojko. Przez długie lata służyły one mieszkańcom miasta jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku pływały po nim kajaki, a w parku znajdowały się letnia scena, strzelnica oraz wspominany z sentymentem przez starych Ostrowiaków „grzybek” (altana taneczna). Po urządzeniach rekreacyjnych nie zachował się dzisiaj najmniejszy ślad. Czas nie obszedł się łagodnie również i ze stawem. Postępująca degradacja zbiornika wodnego, a zwłaszcza drastyczne obniżenie się poziomu wód gruntowych, spowodowały, że dla utrzymania pierwotnej funkcji, niezbędna stała się gruntowna modernizacja i przebudowa.

 

 

Staw otrzymał nowy kształt, uszczelniono jego nieckę, obsadzono go wodną roślinnością, zainstalowano system pomp i filtrów pozwalających utrzymać wymaganą czystość wody. W parku wokół lustra wody zostały wykonane wybrukowane alejki z ławeczkami i oświetleniem.

Obszar zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej wynosi 6450 m2, z czego ponad 4 tys. m2 stanowi lustro wody.

Przebudowę stawu postanowiono zgłosić do Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku”. Okazało się, że przebudowa stawu miejskiego znalazła uznanie nie tylko w oczach ostrowian, ale także obiektywnej i niezależnej komisji konkursowej. Rewitalizacja ostrowskiego stawu otrzymała bowiem nominację w konkursie „Modernizacja Roku” w gronie 100 innych projektów wyłonionych spośród ponad 600 zgłoszonych z całej Polski. Ostrów w swojej kategorii została wywołana do ścisłej nominacji na miejscu drugim w gronie zaledwie 6 innych projektów.

 
 
Staw po przebudowie (lato 2008 r.)

Nagroda marszałkowska dla Ostrowi Mazowieckiej

 

Cudze chwalicie…

Po raz kolejny okazało się, że to na co kręcą nosem i krytykują niektórzy mieszkańcy Ostrowi, znajduje jednak uznanie w oczach innych. I chyba takie zewnętrzne, a siłą rzeczy nieco szersze i obiektywniejsze spojrzenie, wydaje się być bardziej miarodajne niż pozbawiona rzeczowych argumentów krytyka. W piątek 6 listopada w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano wyniki konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza”. Zgłoszony do niego ostrowski park wokół miejskiego stawu, zajął drugie miejsce w kategorii parków małych o powierzchni do 1ha. Dyplom, gratulacje organizatorów oraz nagrodę w postaci sprzętu do pielęgnacji żywopłotów odebrali burmistrz Mieczysław Szymalski oraz sekretarz miasta Tomasz Skibicki.
Jak powiedział, podsumowując konkurs wicemarszałek Ludwik Rakowski, Zarząd Województwa doceniając znaczenie i rangę tego typu obiektów dla przestrzeni publicznej, postanowił nagrodzić te samorządy, które rozumiejąc wartość i znaczenie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego, w ostatnich latach poniosły wydatki na rewitalizację i zagospodarowanie terenów zielonych. – Ta przestrzeń nie tylko upiększa miasto, ale stanowi miejsce wypoczynku, rekreacji, a także integracji mieszkańców – stwierdził wicemarszałek. W wielu miejscowościach na Mazowszu znajdują się parki mogące poszczycić się ciekawą historią (jak np. ostrowski), bądź też są cennymi pomnikami przyrody. Szybka rewitalizacja takich miejsc może uchronić je przed zniszczeniem i była to jedna z przewodnich myśli konkursu. Dodatkową korzyścią udziału w nim, jest możliwość pochwalenia się własnym dorobkiem i działaniami podejmowanymi z myślą zarówno o przeszłości jak i o przyszłości.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Odwiedziła wszystkie miejscowości, które stanęły do konkursu oraz wykonała dokumentację fotograficzną obiektów. Podczas oceny brano pod uwagę skalę przedsięwzięcia, nakład prac oraz efekt końcowy. Zwracano również uwagę na funkcjonalność parku oraz uwzględnienie potrzeb mieszkańców. Przypomnijmy, że ostrowski park jest integralną, ale jakże ważną częścią większej całości obejmującej, oprócz oddanych już do użytku obiektów sportowych Centrum „Za Stawem” oraz Ogródka Jordanowskiego z Grodem Książąt Mazowieckich, także te planowane, jak amfiteatr, dom kultury, bibliotekę, kino, budynek gastronomiczny z nawodnym tarasem itd. Jego rewitalizacja kosztowała 954 203,15zł. Efektem wizyty komisji konkursowej w Ostrowi było wspomniane już drugie miejsce i wyróżnienie. (AM)