Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Symbole Miasta

Herb Miasta Ostrów Mazowiecka

Kwestię Herbu Miasta Ostrów Mazowiecka reguluje Uchwała Nr XIV/19/2003 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka, której § 6 punkt 1 brzmi:

  1. Herbem miasta jest złota ostrzew z czterema sękami bocznymi z każdej strony; na zielonym polu; od prawej, od góry złoty półksiężyc i symetrycznie: gwiazda sześciopromienna, umieszczone na tarczy heraldycznej późnogotyckiej. Barwy Miasta to kolor żółty i zielony. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

 

Flaga Miasta Ostrów Mazowiecka

Uchwała Nr XIV/19/2003 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka reguluje także kwestię Flagi Miasta. W § 6 punkt 2 czytamy:


2. Flagą Miasta jest:

1) do wywieszenia poziomego: prostokątny (obustronny) płat żółtej tkaniny o proporcjach: 8 jednostek długości, do 5 jednostek szerokości, umieszczony na drzewcu; a na obydwu krótszych bokach flagi (1/10 szerokości flagi) umieszczone są na obrzeżach pasy barwy zielonej,
2) do zawieszenia w układzie pionowym: prostokątny (obustronny) płat żółtej tkaniny, o proporcjach: 3 jednostki długości do 1 jednostki szerokości; a na dłuższych bokach flagi (1/10 szerokości flagi) umieszcza się na obrzeżach pasy barwy zielonej. Wzór flagi określa załącznik nr 3 i 4 do Statutu.
 

 

flaga do wywieszenia poziomego

 

flaga do zawieszenia w układzie pionowym

 

Zgodnie § 6 punkt 3 powyższej uchwały „Zasady używania herbu i barw Miasta oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale”