Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Szkolenie pn. „Rekrutacja i motywacja pracowników i wolontariuszy”

11.07.201408:07

Małgorzata

W dniu 22 lipca br. w godzinach 9.00-16.00 w Sali Reprezentacyjnej ratusza odbędzie się bezpłatne szkolenie

 

 
Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zawiadamia, że w dniu 22 lipca br. w godzinach 9.00-16.00 w Sali Reprezentacyjnej ratusza odbędzie się bezpłatne szkolenie pn. „Rekrutacja i motywacja pracowników, wolontariuszy”
 
Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni  pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (aplikować NIE powinny osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu). Szkolenie poprowadzi Pani Hanna Kąkol.
 
 
Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na e-mail: k.kozlicka@kres.org lub lidia.runo@ostrowmaz.pl w terminie do 16 lipca 2014 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 887 092 994.
Bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.
 
W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. Więcej informacji na stronie: www.ostroleka.iwes.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.