Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Festiwal POWER ON za nami

09.06.201410:11

Anna

W sobotę, 7 czerwca w Ogródku Jordanowskim odbył się Festiwal POWER ON, którego organizatorem był Miejski Dom Kultury i Mazowiecki Instytut Kultury.

W sobotę, 7 czerwca w Ogródku Jordanowskim odbył się Festiwal POWER ON, którego organizatorem był Miejski Dom Kultury i Mazowiecki Instytut Kultury. Zebranych powitali: Pierwszy Zastępca Burmistrza Danuta Janusz i dyrektor Miejskiego Domu Kultury Jacek Kalinowski, zachęcając do wspólnej zabawy i integracji.

Festiwal dał możliwość prezentacji twórczości osób z niepełnosprawnością, a także dzieci i młodzieży z Ostrowi Mazowieckiej i okolic oraz dokonań organizacji pozarządowych. Na scenie prezentowały się: Dziecięca Akademia Artystyczna, Środowiskowy Dom Samopomocy, Chór Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej pod dyrekcją Katarzyny Trentowskiej, dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne MDK, Zespoły Pieśni i Tańca - „Oberek” z Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” oraz „Bezwianka” z Ostrowi Mazowieckiej, Ostrowskie Studio Piosenki, Teatr Ruchu Balonik z Mazowieckiego Instytutu Kultury. Na zakończenie wystąpił ostrowski zespół bluesowy „Kasyno”, który w ostatnim czasie odnosi duże sukcesy na terenie kraju. Nie zabrakło quizów i konkursów, a także warsztatów, prezentacji i spotkań z udziałem publiczności. W namiotach odbywały się prezentacje włączających metod animacyjnych z udziałem publiczności, prezentacje osiągnięć organizacji i instytucji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Festiwal zorganizowano w ramach projektu „Kultura włączania”, którego ideą jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej – społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w województwie mazowieckim. Zadanie realizowane na przykładzie miasta Ostrów Mazowiecka, w oparciu o brytyjską koncepcję Audience Development (Rozwój Widowni) definiującą sposób pracy organizacji i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych. Zadanie będzie realizowane do listopada br. Poza Festiwalem POWER ON (ON–pop. skrót określający osoby niepełnosprawne), projekt zakłada zorganizowanie seminarium dla animatorów kultury i pracowników samorządów. Rezultatem będzie stworzenie podstaw do zawiązania lokalnych partnerstw podmiotów kultury, ośrodków oświatowo wychowawczych oraz samorządów.
 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura