Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

25 lat wolności

05.06.201413:53

Katarzyna

4 czerwca 2014 r. w Sali Reprezentacyjnej ratusza w Ostrowi Mazowieckiej upamiętniono 25-lecie wolności.

 

 
4 czerwca 2014 r. w Sali Reprezentacyjnej ratusza w Ostrowi Mazowieckiej upamiętniono 25-lecie wolności.
 
- Jest to szczególna okazja, dlatego też pozwólcie państwo, że szczególnie powitam burmistrza miasta Władysława Krzyżanowskiego wraz z małżonką - zwróciła się do licznie przybyłych gości, prowadząca uroczystość dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Chojnacka. – Panie burmistrzu, proszę pozwolić, 4 czerwca okręg wyborczy nr 71 Ostrołęka, posłem na sejm 10 kadencji zostaje Władysław Krzyżanowski. – przypomniała, zwracając się do jednego z reprezentantów przemian ustrojowych zapoczątkowanych w sejmie kontraktowym.
 
Nagrodzony brawami i podziękowaniami burmistrz nie krył wzruszenia - Popatrz ile tu jest wspaniałych ludzi, ile tu jest dobra, ile tu jest piękna, ile tu jest prawdziwego serca. – zwrócił się do swojej małżonki. - To co robicie tutaj to jest reakcja i bunt, takie myśli mi się pojawiają, na to straszne zło, które na tej sali jest od 3 lat, na tą podłość, nikczemność i rozpasanie zła. – zwrócił się do zebranych i zauważył, że tego samego dnia jedna z komisji rady miasta ustala treść pisma, by uzasadnić nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. Zauważył, że jest to skierowane nie tylko w stronę burmistrza, ale wielu pracowników miasta.
 
Następnie zwrócił się do zebranych, by ten dzień zdominowały jednak doniosłe chwile związane z 4 czerwca 1989 r. Zauważył, że prowadzone są na temat tej daty i dawnej prezydentury dyskusje w Polsce. Podał przykład prezydenta Czech Vaclava Havla, który został wybrany przez parlament komunistyczny, a dziś nikt nie kwestionuje jego roli w kwestii przemian demokratycznych. – Zamknijmy tą historię, to był wielki dzień. – zwrócił się do zebranych. W słowach ogromnej skromności burmistrz wypowiedział się o swojej roli jako posła i odpowiedzialności jaką czuł na sobie wchodząc do parlamentu. Poseł, obecnie burmistrz Władysław Krzyżanowski uczestniczył w komisjach: łączności z Polakami za granicą, zdrowia, komisji nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw związanych ze stabilizacją gospodarczą i ze zmianami systemowymi w gospodarce.
 
- W 1989 r. reprezentował pan Ziemię Ostrowską w odrodzonym Parlamencie Rzeczypospolitej, stał pan wśród tych, którzy odbudowywali demokrację i wolny rynek po wieloletnich zaniedbaniach politycznych i gospodarczych. – zwróciła się do burmistrza Władysława Krzyżanowskiego przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Za to co pan zrobił dla naszego miasta serdecznie dziękujemy.
 
Podziękowania złożył również burmistrz Władysław Krzyżanowski, kierując je w stronę swoich poprzedników, miejskich radnych ostatniego 25-lecia, zarządów, przewodniczących rad, komisji wyborczych. Podziękował również pracownikom ratusza za trud pracy włożony dla niepodległej, wolnej Polski.
 
Uroczystość uświetniły występy artystów z MDK i ostrowskich szkół.

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura