Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Debata na temat bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 3

22.05.201415:07

Katarzyna

Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole.

   

22 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbyła się debata panelowa poświęcona bezpieczeństwu w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie  i w szkole”. Debata została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce oraz przez władze Miasta Ostrów Mazowiecka i Szkołę Podstawową Nr 3.
 
Debatę rozpoczął występ szkolnego chóru, po którym  - Burmistrz Miasta Pan Władysław Krzyżanowski oraz I Zastępca Burmistrza Pani Danuta Janusz przywitali wszystkich Uczestników i Gości. Pani Teresa Michalak Dyrektor  Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce dokonała otwarcia Debaty. .
W dyskusji panelowej udział wzięli następujący eksperci:
 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, gospodarz debaty, Teresa Wilczyńska omawiając reguły zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w sferach publicznej, socjalnej oraz zdrowotnej.

2. Przedstawicielka Rady Rodziców SP Nr 3, zaprezentowała stanowisko rodzica  w kwestii poczucia bezpieczeństwa dziecka biorąc pod uwagę sytuację uczuciową i materialną w rodzinie.

3. Klaudia Iwańczuk oraz Katarzyna Sikora, uczennice SP Nr 3 zaprezentowały opinie dzieci nt. ich poczucia bezpieczeństwa.
4. Anna Renata Grochowska, Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Ostrołęce poprzez prezentację multimedialną przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w szkołach w województwie mazowieckim wynikające z raportów ewaluacji zewnętrznej, wymieniła podstawy prawne regulujące zasady bezpieczeństwa w szkołach oraz przypomniała procedury powypadkowe i zalecenia dla dyrektorów szkół.
5. Krzysztof Szymański Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej zaprezentował diagnozę dotyczącą zagrożeń na terenie miasta, gminy oraz powiatu. Zwrócił uwagę na rosnącą przestępczość w Internecie.
6. I Zastępca Burmistrza Danuta Janusz przybliżyła zagadnienie profilaktyki w szkole poruszając takie tematy jak: zagrożenia dzieci i młodzieży związane z używaniem dobrodziejstw współczesnego świata takich jak: komputer, internet, telefon komórkowy oraz papierosów, alkoholu i innych narkotyków. Zwróciła również uwagę na konieczność jak najwcześniejszego rozpoczęcia procesu profilaktyki. W prezentacji multimedialnej p. Danuta Janusz przedstawiła ważniejsze wyniki badania ESPAD dotyczące wspomnianych problemów oraz omówiła programy UNPLUGGED i DEBATA, które wdrożone są w ostrowskich szkołach.
7. Beata Haba, przedstawicielka zespołu interdyscyplinarnego działającego w Gminie Ostrów Mazowiecka przedstawiła jego działania oraz omówiła szczegółowo procedurę Niebieskiej Karty.
 
Całe spotkanie podsumowała Pani Dyrektor Teresa Michalak, która przypomniała, że nauczyciele są dla dziecka, a nie dla wyników egzaminów oraz, że każdy nauczyciel jest rzecznikiem praw dziecka. Zaznaczyła również, jak ważna jest współpraca między szkołami a policją. Na zakończenie podziękowała ekspertom oraz organizatorom konferencji za ich zaangażowanie w jej przygotowanie.
 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura