Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Patrzeć w przyszłość, szanując przeszłość

22.05.201409:39

Katarzyna

Uroczystości przejęcia dziedzictwa tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Patrzeć w przyszłość, szanując przeszłość

 

- To honor i wyróżnienie, że możemy stanowić swoisty pomost pomiędzy chlubną przeszłością, a teraźniejszością i przyszłością - powiedział Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr podczas uroczystości przejęcia dziedzictwa tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
W apelu wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocławia, duchowni, byli komendanci wrocławskiej uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia. Ceremonia mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu: Prezesa Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Ryszarda Ejchelkrauta, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Komorowa – Bogumiła Brzózki oraz Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka – Władysława Krzyżanowskiego. Zostali oni uhonorowani „Medalem Uczelni".
Po uroczystości odbyło się otwarcie „Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego im. Szkoły Podchorążych Piechoty 1917-1939” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Zaproszeni goście zostali zapoznani z jedynym w Polsce systemem symulacji taktycznej PACAST, kompleksowym symulatorem plutonu zmotoryzowanego wyposażonego w Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK i wirtualną strzelnicą. Mogli także zobaczyć szturm na budynek z wykorzystaniem HUMMERÓW, pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu wojska i grup rekonstrukcyjnych oraz pokaz musztry paradnej. Piątkowa zbiórka była także okazją do wręczenia „Gwiazdy Afganistanu”. Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczenie to otrzymał kpt. Marek Śliwiński. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został mjr Artur Szleszyński. Za wybitne zasługi, w szczególności za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych i uzbrojenia, Rektor-Komendant wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu płk. dr. Lesława Wełyczko i ppłk. dr. Marka Pytla. - Od dzisiaj tradycje Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Szkoły Podchorążych Piechoty stanowią jedność. Hołdowanie im stanowi zaszczyt i wyzwanie dla całego stanu osobowego Uczelni – stwierdził na zakończenie spotkania płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr.
***
Szkoła Podchorążych Piechoty
Szkoła Podchorążych Piechoty - spadkobierczyni i kontynuatorka Szkoły Rycerskiej - powstała 28 lutego 1917 r. na podstawie zarządzenia Naczelnego Dowódcy Polskiej Siły Zbrojnej generała Hansa Hartwiga von Beselera. Szkoła podjęła działalność w Komorowie 9 września 1917 r. Jej pierwszym komendantem został kpt. Sztabu Generalnego Marian Kukiel. Na początku 1918 r. zwierzchnictwo nad Szkołą przejęła Królewsko-Polska Komisja Wojskowa, a z jej ramienia ppłk Leon Barbecki. Spośród słuchaczy Szkoły rekrutowała się pierwsza kompania wartownicza Belwederu – siedziby Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W latach 1917-1920 Szkoła prowadziła przyspieszone szkolenie, w związku z bardzo dużymi potrzebami frontów na kadrę dowódczą. W sierpniu 1921 r. utworzono kurs roczny dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w stopniu oficerskim. Absolwenci kursu otrzymywali stopień podchorążego oraz prawo wstępu do szkół oficerskich innych rodzajów wojsk. We wrześniu 1922 utworzono przy Szkole pierwszy rocznik Oficerskiej Szkoły Piechoty. Jesienią 1926 Oficerską Szkołę Piechoty i Szkołę Podchorążych połączono pod wspólną nazwą – Oficerska Szkoła Piechoty. W sierpniu 1928 r. Minister Spraw Wojskowych przemianował Oficerską Szkołę Piechoty na Szkołę Podchorążych Piechoty. Absolwenci Szkoły brali udział w wojnie obronnej 1939 r. oraz toczyli walki na frontach II wojny światowej.
 
***
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest uczelnią wojskowo-cywilną, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach. Kształcą się tu przyszli dowódcy oraz studenci cywilni. Dodatkowo uczelnia prowadzi różnego rodzaju kursy (kwalifikacyjne, doskonalące, językowe, przeszkolenia kadry rezerwy). Uczelnia stawia szczególny nacisk na wiedzę praktyczną, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które kompleksowo przygotują studenta do przyszłej pracy w zawodzie. Studiowanie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to nie tylko zdobywanie wiedzy w konkretnej dziedzinie, to przede wszystkim nauka na kierunkach gwarantujących w przyszłości znalezienie atrakcyjnej pracy. W ramach Ruchu Studenckiego prowadzona jest działalność kół naukowych, sekcji zainteresowań, organizowane są sympozja, studenci uczestniczą w licznych projektach badawczych. Dzięki sekcjom zainteresowań studenci mogą rozwijać swoje pasje, m.ni.: nurkowanie, wspinaczkę wysokogórską, Krav Magę (walkę w bliskim kontakcie), narciarstwo, strzelanie paintballowe, jazdę konną.
 
tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: WSOWL
 
 
 
Delegacja z Ostrowi Mazowieckiej i Komorowa została z niezwykłą życzliwością i honorami przyjęta przez kierownictwo Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wśród kilku osób, które poproszono o zabranie głosu po wystąpieniu Komendanta Szkoły był burmistrz Władysław Krzyżanowski, który podkreślił, że uroczystość była niezwykle podniosła. Pogratulował wzorowej organizacji uroczystości i podziękował za możliwość obecności w tak podniosłej chwili przejęcia tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jak powiedział ta tradycja przechodzi z jednych rubieży byłej RP na drugi kraniec obecnej RP. Podkreślił również, że nawiązane znajomości i przyjaźnie już od ubiegłego roku (burmistrz uczestniczył w uroczystościach Szkoły w roku ubiegłym) będą na pewno owocowały w przyszłości. Zwrócił również uwagę na naprawdę wielkie dokonania Pana Ryszarda Ejchelkrauta na rzecz utrwalania tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie.
 
tekst: UM

 

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura