Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

13.05.201408:44

Małgorzata

9.05.2014 r. w SP  nr 1 odbył się etap miejskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w  Ruchu Drogowym

 

 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym zwany jest w skrócie Turniejem BRD.
                                   
Jego celem jest:
· popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
· doskonalenie praktycznych umiejętności jazdy na rowerze, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
· popularyzacja podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
· popularyzacja roweru jako ekologicznego środka do przemieszczanie się, rekreacji oraz uprawiania turystyki i sportu.
 
Turniej jest imprezą wieloetapową. Rozpoczyna się na etapie eliminacji klasowych, szkolnych, międzyszkolnych, gminnych. Następnie przechodzi w eliminacje powiatowe i wojewódzkie. Z niższego etapu Turnieju do wyższego awansują zwycięskie zespoły. Kończy się FINAŁEM OGÓLNOPOLSKIM, w którym biorą udział zwycięzcy eliminacji wojewódzkich. W roku szkolnym 1977-1978, a dokładnie wiosną 1978 r. odbył się I Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Tak więc w roku szkolnym 2013-2014, czyli wiosną 2014r. odbędzie się 36 edycja tego Turnieju.
 
ZASADY ORGANIZACYJNE TURNIEJU
Turniej BRD przeprowadzany jest w oparciu o Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Obowiązuje on na jego wszystkich etapach. W Turnieju biorą udział od roku szkolnego 1999/2000, uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych i uczniowie klas 1 – 3 szkół gimnazjalnych. Tworząc 3-4 osobowe drużyny,  zawsze pod opieką nauczyciela. Szkoły podstawowe i gimnazja stanowią oddzielne drużyny i odrębną klasyfikację.
 
Przystępując do Turnieju, uczestnicy muszą posiadać:
· kartę rowerową
· legitymację szkolną
· pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
· zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.
 
Każdy uczestnik Turnieju, na każdym etapie, wykonuje te sama zadania, zdobywając punkty indywidualnie dla siebie, a jednocześnie punkty dla drużyny. Za błędy popełnione w poszczególnych konkurencjach, uczestnicy indywidualnie otrzymują punkty karne. Punkty karne zsumowane w drużynie, dają wynik drużyny. Zwycięża ta drużyna, która zgromadziła najmniejszą ilość punktów karnych i ona awansuje do kolejnego – wyższego etapu Turnieju BRD. Każdy uczeń startujący w Turnieju BRD posiada już kartę rowerową. Wiedzę o przepisach ruchu drogowego niezbędną do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych - pieszo lub rowerem - zdobył na lekcjach z przedmiotu wychowanie komunikacyjne i zaliczając jazdę praktyczną. Dla zdolnych i zainteresowanych, przygoda z przepisami ruchu drogowego nie kończy się. Wiedzę i umiejętności poszerzają między innymi startując w Turniejach BRD. Od 1995 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach istnieje przedmiot wychowanie komunikacyjne. Na zajęciach tego przedmiotu nauczyciele przekazują uczniom wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Wiedza ta przygotowuje dzieci i młodzież do samodzielnego poruszanie się po drogach publicznych w sposób bezpieczny i odpowiedzialny - jako rowerzystów i pieszych. Natomiast z uczniami zdolnymi i aktywnymi pracują po godzinach lekcyjnych, przygotowując ich do uczestnictwa w Turniejach BRD. Jest to wiele godzin rozwiązywania różnych testów z przepisów ruchu drogowego i ćwiczeń technicznej jazdy na rowerze.
 
9.05.2014 r. w SP 1 odbył się etap miejski Turnieju BRD
 
Gospodarz imprezy, dyrektor Dorota Ziemczyk serdecznie powitała przybyłych gości p. Waldemara Skurzyńskiego- Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, p. Józefa Marka Jastrzębskiego -przedstawiciela Starostwa Powiatowego jako Głównego Sędziego turnieju, p. Ewę Dmochowską-Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KP w Ostrowi Mazowieckiej, p. Teresę Wilczyńską –dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, p. Dorotę Pasztaleniec- dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2, p. Ewę Subdę- dyrektora Gimnazjum nr 1, nauczycieli oraz głównych uczestników turnieju czyli drużyny uczniów jako reprezentantów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z naszego miasta. Po rozwiązaniu pytań testowych drużyny udały się na jazdę po torze przeszkód ustawionym na dziedzińcu szkolnym. Kolejność jazdy ustalono w losowaniu. Sędziowie skrupulatnie podliczyli punkty za obie konkurencje w wyniku czego wyłoniono zwycięzców :
 
Szkoły Podstawowe:
I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 3
Klaudia Iwańczuk, Weronika Strzeszewska, Adam Dobkowski, Daniel Grabowski
 
II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1     
Julia Lipska, Martyna Święcka, Jakub Wityński, Mateusz Wróblewski
 
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4   
Julia Bartczak, Paulina Sułek, Szymon Kaniuk, Adam Kołota
 
Gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum Publiczne nr 1    
Krystian Chodyna, Mikołaj  Macioch, Mateusz Mioduszewski
 
II miejsce – Gimnazjum Publiczne nr 4  
Maciej Guz, Patryk Zieliński, Igor Przywoźny
 
III miejsce – Gimnazjum Publiczne nr 2  
Daniel Garwacki, Dominik Prusak, Mateusz Cieślak)
 
Wyróżniono również uczniów indywidualnie za najlepsze wyniki:
 
I miejsce-    Klaudia Iwańczuk SP 3
II miejsce –  Jakub Wityński SP 1
III miejsce – Mateusz Wróblewski SP 1
 
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, natomiast nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej otrzymali wszyscy uczestnicy Turnieju. Gospodarze imprezy zadbali o ciepłą i miłą atmosferę oraz o słodki poczęstunek dla naszych rowerzystów.
 
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum Publiczne nr 1 będą reprezentować miasto na Turnieju powiatowym, który odbędzie się 15.05.2014 r. w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
 
                                                                        Danuta Brzostek (SP Nr 1
 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura