Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Obchody 3 Maja w SP nr 1

07.05.201409:37

Anna

W SP nr 1 uroczyście obchodzono święto narodowe związane z 223. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 30 kwietnia 2014r. czyli ostatniego dnia nauki przed wielkim weekendem w Szkole Podstawowej nr1 uroczyście obchodzono święto narodowe związane z 223 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VI b wraz z wychowawcą Alicją Brzostek przygotowali akademię poświęconą wydarzeniom, które przyczyniły się do uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Scenka historyczna prezentująca rozmowę przedstawicieli różnych stanów w Polsce XVIII wieku podkreśliła doniosłość tamtych wydarzeń. Inna scenka rodzajowa z udziałem władców trzech mocarstw: Rosji (w tej roli Seweryn Piórkowski), Prus (Arek Olszewski) i Austrii (Jakub Mroczkowski) wyjaśniła, jak doszło do I rozbioru Polski. Cierpienia zniewolonej ojczyzny (w roli Polski- Marysia Grocholska) oraz jej bezbronność wyrazili recytatorzy z klasy VI b w tekstach poetyckich
z tamtych lat. Prowadzący akademię uczniowie: Julia Nietubyć i Łukasz Żochowski podkreślali w swoich wystąpieniach trudną sytuację polityczną Polski oraz wielkie zasługi wybitnych działaczy, takich jak Stanisław Staszic, Hugo Kołątaj, Stanisław Małachowski, dzięki którym uchwalono Konstytucję 3 Maja 1791 roku. Najważniejsze jej postanowienia wygłosił marszałek Sejmu St. Małachowski (w tej roli Kuba Mroczkowski) potwierdzane biciem werbla (werblista Marcin Gibuła).
Radość i szczęście Polaków z powodu tak ważnego wydarzenia wyrazili młodzi artyści w recytacjach podniosłych utworów poetyckich oraz w pieśniach w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. Katarzyny Trętowskiej.
Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów na ręce Polski(Marysia Grocholska) i zapewnienie ze strony młodego pokolenia o miłości i wierności ojczyźnie.
Ponadto uczennice z klasy VI b: Sylwia Macioch i Marysia Grocholska przypomniały uczniom o Święcie Flagi, którą obchodzi się 2 maja, jak też przedstawiły historię i znaczenie naszej flagi narodowej. Patriotyczny nastrój podkreślili uczniowie klasy IV c pod kierunkiem wychowawczyni p. Grażyny Dudy przypinając każdemu uczestnikowi akademii symboliczne flagi narodowe.
Na zakończenie uroczystości p. dyrektor Dorota Ziemczyk podziękowała młodym artystom z klasy VI b za niezapomnianą lekcję historii, chórowi szkolnemu za wspaniały śpiew, klasie VI c za wykonanie miniaturowych flag oraz nauczycielom czuwającym nad przygotowaniem uroczystości: p. Alicji Brzostek, p. Katarzynie Trętowskiej i p. Grażynie Dudzie. (Alicja Brzostek)
 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura