Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Wystąpienie Burmistrza Miasta podczas Święta Narodowego 3 Maja

03.05.201414:39

Małgorzata

Nieautoryzowany tekst wystąpienia Burmistrza Miasta podczas obchodów Święta Narodowego 3 Maja w mieście

 

Obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się  o godz. 9.00 mszą świętą  odprawioną w kościele pw. Świętego Jozafata w Komorowie w intencji Ojczyzny przez księdza kapelana płk Sławomira Niewęgłowskiego.Udział w niej wzięli: Burmistrz Miasta Władysław Krzyżanowski, Prezes Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty Ryszard Ejchelkraut, Dyrektorzy Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Poczty Sztandarowe oraz  Młodzieżowa Rada Miasta. Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Biskupa Bandurskiego.

 
Miejskie obchody rozpoczęła msza święta o godz. 11.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP, którą odprawił i homilię wygłosił ksiądz  prałat dr Jan Okuła. Po mszy świętej  i odegraniu hymnu przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP pod batutą kapelmistrza Sławomira Gąglewskiego, głos zabrał Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Władysław Krzyżanowski.
 

Nieautoryzowany tekst wystąpienia Burmistrza Miasta podczas obchodów 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 03. 05. 2014 r.
 
Ekscelencje, Drodzy Mieszkańcy naszego pięknego Miasta Ostrowi Mazowieckiej, Szanowni Goście. Łączę się z powitaniem Księdza Prałata dr. Jana Okuły.
 
W imieniu nas wszystkich tu zgromadzonych serdecznie dziękuję Księdzu Dziekanowi, Prałatowi dr Janowi Okule za uroczystą koncelebrę mszy świętej i za słowa homilii. Dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli w przepięknym wystroju świątyni, a w szczególności ołtarza głównego. Dziękuję Panu organiście. Dziękuję chórowi i Młodzieżowej Orkiestrze Dętej za uświetnienie, oprawy liturgii. Dziękuję za obecność wszystkim kombatantom, których wielu przybyło tu z niemałym wysiłkiem. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym tak licznie zgromadzonym. Dla wielu instytucji i zakładów pracy, dla mieszkańców i gości  to trzeci wolny dzień, a Państwo tak licznie zgromadzili się i w świątyni i na tym placu. Bardzo dziękuję za Państwa tak liczną obecność, a zwłaszcza kombatantom i młodzieży oraz ich opiekunom -  pedagogom i rodzicom - dziękuję za tak liczne przybycie.
 
Wczoraj obchodziliśmy Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za Granicą, a w Święto Pracy 1 maja dodatkowo obchodziliśmy 10-tą, już 10-tą, rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przed kilkoma dniami miałem zaszczyt uczestniczyć w debacie z okazji tej 10 rocznicy z udziałem prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. To także wielka rocznica dla naszego państwa, narodu, ale i dla naszej małej ojczyzny, która także w tym ostatnim 10-leciu bardzo się zmieniła. Na pewno mogła bardziej, ale trzeba tu sięgnąć do 10 lat wstecz, a nawet jeszcze wcześniej - do okresu przedakcesyjnego, a nie tylko 3 czy 4 lat wstecz.
 
Dzisiaj obchodzimy rocznicę wielkiego wydarzenia jakim było uchwalenie konstytucji 3-cio majowej – 223 rocznicę. Przypomnę, że obchodzono już pierwszą rocznicę w 1792 roku w tak niezwykle skomplikowanej sytuacji Rzeczpospolitej.   Wielcy patrioci obchodzili ją bez unormowań prawnych, z potrzeby sumienia i woli serca. 

Tuż po odzyskaniu niepodległości nowe państwo II Rzeczpospolita decyzją Sejmu Ustawodawczego w ustawie z dnia 29 kwietnia 1919r. o święcie narodowem trzeciego maja w art. 1 zadecydowano:

Art. 1. Dzień trzeciego maja jako rocznica konstytucji 1791 roku, ustanawia się w całej Rzeczpospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy. (podkr. wł.)
Obchodzono tę rocznicę do wybuchu II wojny światowej, ale podjęto już w 1946 roku przez studencką brać w Krakowie. Niestety święto to zostało zniesione ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku poprzez nowy zapis o dniach wolnych od pracy oczywiście z niezamieszczeniem dnia 3 maja oraz z zapisami w art. 2:
Art. 2. Tracą moc wszystkie przepisy regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.
Przywrócono je ponownie po 39 latach ustawą tzw. sejmu kontraktowego – Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Jest dla mnie wielkim honorem i zaszczytem, że było mi danym pełniąc wówczas mandat poselski brać czynny udział w procesie przywrócenia tego święta narodowego, również poprzez głosowanie za przyjęciem projektu uchwały.
3 maja to także Święto Matki Bożej Królowej Polski.
 
Znamy dość dobrze i wielokrotnie tu na tym placu w latach ubiegłych przypominano o okolicznościach, wysiłkach, trudach i wybitnych Polakach biorących udział przy redagowaniu i tworzeniu tej najnowocześniejszej w ówczesnej Europie Konstytucji. Te trudności to przede wszystkim zdrajcy, także zdrajcy  na żołdzie Rosji, to konfederacja targowicka. Znamy także szczegółowo obchody rocznic w II Rzeczpospolitej w naszej małej ojczyźnie i osoby, które przewodziły im.
Od 24 lat obchodzimy to święto w wolnej ojczyźnie – nieco krócej w Ostrowi. W szczególności w roku bieżącym, w tym tygodniu niepodobna mówić o tym wielkim święcie, o tym, że obchodzić je możemy właśnie prawie ćwierć wieku w wolnej ojczyźnie - by nie powrócić do wydarzenia z pierwszego dnia tego tygodnia – niedzieli -  do godziny 10.14 do Rzymu, do Watykanu., do Kanonizacji naszego wielkiego Polaka, pierwszego słowiańskiego papieża w 2000-ej historii kościoła powszechnego Świętego Jana Pawła II. Nie byłoby takiego jak dziś Święta 3-cio majowego, gdyby nie ten pontyfikat.  To ten Święty przez cały swój pontyfikat m.in. uczył nas patriotyzmu., z Jego nauki wynika, że patriotyzm musi być przesiąknięty miłością, a nie nienawiścią. Że pojednanie może mieć miejsce w różnorodności, ale nie w relatywizmie. Że konieczny jest umiar. Że inność może ubogacać, ale nie obcość.
 
Może więc w tym szczególnym roku, roku kanonizacji naszego papieża Polaka warto zwrócić uwagę na fakt, że to wielkie wydarzenie dziejowe: wolność i niepodległość Polski, o której marzyły całe pokolenia naszych rodaków w kraju i na emigracji, poprzedzone było wieloma wydarzeniami o charakterze duchowym, w tym w szczególności pod przewodnictwem księcia kościoła powszechnego, syna tej ziemi -ziemi ostrowskiej -Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Dzisiaj wierzymy, że z różnych wydarzeń o charakterze duchowym, tradycji i pokładów wiary tkwiącej w naszym narodzie, zrodził się pontyfikat naszego umiłowanego Świętego Jana Pawła II Wielkiego, zrodziła się niepodległość ojczyzny. Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński przez cały okres swego posłannictwa w kościele przypominał o obowiązkach względem ojczyzny.
 
Obchodząc rocznicę Konstytucji 3 maja powinniśmy o tych obowiązkach mówić w sposób szczególny. Jest to dzień, gdzie corocznie już prawie od ćwierć wieku (o czym mówiłem przed rokiem) mamy niepowtarzalną okazję by stanąć razem – by stanąć razem, zespolić myśli i nadzieje wbrew trudnej rzeczywistości, uwierzyć we własne siły, przełamać intrygi i waśnie, zamknąć uprzedzenia i zaprzestać demagogii głoszonej w imieniu własnych interesów. Zaprzestać posługiwania się nieprawdą, zespolić wszystkie siły na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny, naszego pięknego miasta. To są słowa kierowane do rządzących. Przyjmuję je także do siebie.
 
Nasze miasto pięknieje z roku na rok ogromnym wysiłkiem wszystkich mieszkańców, zakładów pracy, przedsiębiorstw, instytucji, władz samorządowych. Czynimy wszystko, by władza samorządowa wspierała te inicjatywy, a przede wszystkim by nie przeszkadzała. Nie zawsze jest to łatwe w kajdanach złego prawa, także lokalnego tworzonego przez samorząd w imię partykularnych interesów. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale z wielką życzliwością przyjmujemy wszelkie uwagi, by rozwiązywać problemy. W tym miejscu i obchodząc rocznicę tak wielkiego wydarzenia jakim jest Konstytucja 3 Maja, przywołam również, co powiedziałem przed rokiem,  kierując słowa do samorządowców obdarzonych kredytem zaufania przez obywateli naszego miasta.
 
Spójrzmy wszyscy na swe dokonania, ale zwłaszcza na postawy, by odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jesteśmy godni czuć się spadkobiercami ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku? Wołam do wszystkich samorządowców, tych z miasta i tych z powiatu, zwłaszcza do tych, których ani dziś, ani w latach ubiegłych tu nie ma i nie było. Czy jesteśmy godni czuć się spadkobiercami ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku. Musimy dać odpowiedź na to pytanie. Codziennie musimy dawać tą odpowiedź. Dać odpowiedź nie tylko sobie, ale przede wszystkim społeczeństwu. To podstawowa sprawa. Bo dziś trudno uwierzyć, że nawet tak wielki dzień jak 3 maja odmienia nas radykalnie. Trzeba jednak podtrzymywać nadzieje i czynić co należy i można dla dobra powszechnego. Dla dobra naszej pięknej małej ojczyzny - Ostrowi. Tak mi dopomóż Bóg.
 
 
 

 

 

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura