Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

III Dni Ostrowi

 

miniatura
Zespół Bez Wianka

miniatura
Zespół De Mono

miniatura
Zastępca burmistrza Brembate di Sopra Mario Imi

miniatura
Wreczenie stypendiów dla absolwentów ostrowskich gimnazjów

miniatura
Od lewej: W.Brzostek - wójt gminy Ostrów Mazowiecka, B.Kowalski - wicemarsza?ek Wojew?dztwa Mazowieckiego, M.Szymalski - burmistrz miasta Ostr?w Mazowiecka

miniatura
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

miniatura
Młodzieżowa Orkiestra Data

miniatura
Wspólna fotografia samorządowców i księży

miniatura
Chór WSFiZ z Białegostoku