Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

 Pomnik Księżnej Anny Mazowieckiej

 

Miasto Ostrów Mazowiecka w 2004 r. obchodziło 570 rocznicę uzyskania praw miejskich. Dla uświetnienia jubileuszu Rada Miasta przychylnie ustosunkowała się do inicjatywy Burmistrza Miasta, i w dniu 2 lutego 2004 r. podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Księżnej Anny Mazowieckiej, w celu upamiętnienia jej zasług dla rozwoju miasta Ostrów Mazowiecka. Odsłonięcie pomnika autorstwa Miłosławy Skoczek, usytuowanego w Parku Miejskim, na wprost ratusza, miało miejsce 6 czerwca 2004 r.

570-lecie Ostrowi Mazowieckiej


Dla uzasadnienia idei budowy pomnika przypominamy zasługi Księżnej Anny Mazowieckiej. W 1514 roku księżna Anna Mazowiecka nadała prawo odbywania rocznie 4 jarmarków i 1 targu tygodniowo, co w zasadniczy sposób przyspieszyło rozwój Ostrowi Mazowieckiej.
Ważnym czynnikiem gwarantującym rozwój miasta średniowiecznego były odbywające się w nim targi i jarmarki. Stąd "mieszczanie ostrowscy zwrócili się do księżnej Anny, wdowy po Konradzie Rudym, sprawującej władzę na Mazowszu w imieniu nieletnich synów, z prośbą o przywilej ustanawiający jarmarki i wyznaczający dzień targowy. 28 grudnia 1514 r., podczas pobytu na dworze w Wąsoszy, wystawiła ona akt nadający Ostrowi prawo posiadania aż 4 jarmarków. Była to liczba na ówczesnym Mazowszu dość znaczna. Wiele bowiem miast i miasteczek posiadało mniej jarmarków, najczęściej trzy. Nadanie wyraźnie hojne miało gwarantować odbywanie się targów sezonowych w Ostrowi we wszystkich ważnych dla gospodarki porach roku. Pierwszy z jarmarków został wyznaczony na święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia), termin drugiego określona czwarta niedzielę postu, zwaną niedzielą Letare (między 1 marca i 4 kwietnia). Był to więc jarmark przypadający na okres poprzedzający rozpoczęcie robót gospodarskich w polu. Trzeci z kolei miał się odbywać na Zielone Święta (między 10 maja i 13 czerwca). Termin ten utrwalony był w późniejszym średniowieczu tradycją obyczajową na równi z terminem św. Jana, który nawiązywał do starosłowiańskiego obyczaju Sobótki, przypadającej na okres wiosennego przesilenia dnia z nocą. Wreszcie ostatni z jarmarków miał się odbywać na święto Mateusza apostoła (21 września), a więc po zbiorach. W wymienionych terminach mieli swobodnie przybywać do Ostrowi goście, czyli kupcy ze swoimi towarami, oraz poddani książęcy, co wyraźnie podkreśla przywilej księżnej Anny. Mieli też korzystać z takich praw, jakie posiadały jarmarki w innych miastach księstwa. Jednocześnie księżna zobowiązała Pawła Brzeskiego, podówczas swojego wiceregenta, by zadbał o ogłoszenie, czyli wywołanie, jarmarków na terenie księstwa. Publikacja bowiem postanowień była niezbędna dla zapewnienia przybyszów z dalszych okolic. Omawiany akt wskazuje wyraźnie, że księżnej Annie zależało na wprowadzeniu postanowień w życie." (źródło: Tadeusz Lalik Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Russockiego "Ostrów Mazowiecka z dziejów miasta i powiatu", Warszawa 1975).
Zarówno Mieczysław Bartniczak, jak i Tadeusz Lalik zgodnie podkreślają, że ówczesna Ostrów, dzięki staraniom Księżnej Anny Mazowieckiej była miastem prężnie rozwijającym się, i dla przykładu liczniejszym i większym od Ciechanowa, od dawna znanego ośrodka gospodarczego i administracyjnego dzielnicy mazowieckiej.